Мультимедіa / Публікації

1
17.10.2017
Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей сталого розвитку до 2030 року

Повна версія Аналітичної доповіді (PDF):  Українською

Резюме Аналітичної доповіді (PDF): Українською   Англійською

15.09.2016
Заповідні степові екосистеми Донецької та Луганської областей і перспективи їх відновлення Дудка І. О.
08.09.2016
Найбільшому в Україні Національному природному парку «Подільські Товтри» – 20 років. Любінська Л. Г., Кучинська О. П., Полудняк А. О., Ковальчук С. І., Матвєєв М. Д.
11.08.2016
Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни. Збірник тез науково-практичної конференції в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», 26 листопада 2015 р. Харків. Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр» 2015
Національні стратегії сталого розвитку
11.08.2016
Національні стратегії сталого розвитку. Дарен Свонсон, Ласло Пінтер, Франсуа Брега, Аксель Фолькері, Клаус Якоб
cq5dam.web.540.390
11.08.2016
Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку, Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко, Київ-2015
11.08.2016
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів. Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», Київ, 2016.
06.07.2016
Світоглядні витоки і методологічні засади наукового та інноваційного забезпечення створення екостійкого суспільства. Р.В. Заєць
06.07.2016
Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах сталого розвитку. О.А. Воробйова
06.07.2016
Досягнення об’єктивних узагальнюючих оцінок рівня сталого розвитку країни завдяки імплементації індикатора істинного прогресу в систему державного статистичного обліку. О.О. Веклич