2021- Міжнародний рік овочів та фруктів
23.12.2020

faoГенеральна Асамблея ООН оголосила 2021 рік Міжнародним роком фруктів та овочів (МРФО) (International Year of Fruits and Vegetables (IYFV)).

ФАО стала провідною установою в організації святкування року у співпраці з іншими зацікавленими організаціями та органами системи ООН. МРФО – це унікальна можливість підвищити обізнаність про важливу роль фруктів та овочів у харчуванні людини, продовольчій безпеці та здоров’ї, а також у досягненні цілей сталого розвитку ООН.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 1. Підвищення свідомості:
 • підвищення загальної обізнаності про те, як фрукти та овочі покращують здоров’я через урізноманітнення раціону і збільшення дієтичного різноманіття; food-hero-logo-1впливають на суспільство, економіку та навколишнє середовище і сприяють сталому розвитку;
 • сприяння досягненню цілей року та стимулювання інтеграції до національних, регіональних та глобальних програм розвитку;
 • підтримання глобальної дискусії щодо корисних властивостей фруктів та овочів, їх ролі у досягненні людством цілей сталого розвитку (ЦСР) та втіленні у життя інших глобальних конвенцій та рекомендацій.
 1. Створення та поширення знань:
 • покращення розуміння того, як різні харчові системи, які базуються на фруктах та овочах, сприяють розвитку суспільства, економіки та екологічної стійкості як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються; створення комунікаційних повідомлень на основі фактичних даних;
 • просування інструментів та механізмів для моніторингу та вимірювання позитивних та негативних впливів різних аспектів МРФО–2021.
 1. Формування політики:
 • ogorodсприяння проведенню науково обґрунтованої політики, розробці законодавчих та нормативних актів, а також обміну передовими практиками, які дозволяють максимізувати безпеку харчових продуктів, урізноманітнити та збалансувати здорову дієту, що в кінцевому випадку забезпечить економічне зростання, наявність засобів до існування і сталий розвиток;
 • заохочення до застосування інтегрованих та цілісних підходів до формування збалансованих систем харчування на основі фруктів та овочів через втілення національної політики, яка сприяє досягненню ЦСР та цілей глобальних конвенцій;
 • стимулювання співпраці між державним та приватним сектором та партнерства, пов’язаного з різними аспектами МРОФ–2021, включаючи наукові дослідження;
 • сприяння інвестиціям в інновації та розвитку інфраструктури для стимулювання споживання та стійкого виробництва фруктів та овочів, зменшення їх втрат та відходів.
 1. Розвиток і освіта:
 • підтримка розробки та реалізації освітньої політики та програм (програми харчування у школах, створення шкільних садів, міських та позаміських садів, images (2)садів на дахах, здорових робочих місць, освітніх програм з питань харчових продуктів, втрат їжі та утворення відходів), відповідного навчального матеріалу для популяризації переваг виробництва та споживання фруктів та овочів, корисності для здоров’я та інших пов’язаних з цим тем МРФО–2021;
 • підкреслення на усіх освітніх рівнях важливості споживання фруктів та овочів, особливо при розробці навчальних планів відповідно до Порядку денного на 2030 рік та ЦСР;
 • розширення можливостей зацікавлених сторін, особливо жінок та молоді, шляхом формування знань та розвитку навичок у виробництві, обробці, переробці, підготовці, збуті та споживанні фруктів та овочів після збору врожаю.

Джерело: https://cutt.ly/bh1jVxM