Всеукраїнська акція «До чистих джерел»
11.02.2021

English below

Вода – джерело життя. На жаль, людина поступово забруднювала та знищувала джерело свого життя. З кожним забрудненим струмком виснажуються водні ресурси країни. Вода, за оцінками фахівців, буде одним із найбільш дефіцитних ресурсів ХХІ століття. Наприклад, у південних і східних регіонах України 1068 населених пунктів через природні та технологічні причини не мають гарантованих джерел водопостачання, їх населення змушене користуватися привозною водою. Як невтомні трудівники, ніби капіляри людського організму, струмки живлять природу вологою, омолоджують наші луки, поля, ліси.

Природа – це також організм, в якому все взаємопов’язано: немає незначного або зайвого. І, зберігаючи хоча б одне джерело живої води, ми робимо природу здоровішою, даємо можливість нашим нащадкам милуватися прозорими водами річок, озер, ставків, струмків, пити цілющу воду джерел.

За участі ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» відбулася Всеукраїнська акція «До чистих джерел». Метою акції було силами громадськості здійснити пошук джерел, розчищення, облаштування та догляд території навколо джерел питної води: струмків, криниць, артезіанських свердловин.

Water is the source of life. Unfortunately, man has been gradually polluting and destroying the source of his life. With each polluted stream, the country’s water resources are depleted. Experts estimate that water will be one of the most scarce resources of the 21st century. For example, in the southern and eastern regions of Ukraine, 1,068 settlements have no guaranteed water supply due to natural and technological reasons, and their population is forced to use imported water. Like tireless workers, like the capillaries of the human body, streams nourish nature with moisture, rejuvenate our meadows, fields, and forests. Nature is also an organism in which everything is interconnected: there is nothing insignificant or superfluous. And by preserving at least one source of living water, we make nature healthier, enable our descendants to admire the clear waters of rivers, lakes, ponds, streams, and drink the healing water of springs.
With the participation of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise, the All-Ukrainian campaign “To Clean Springs” was held. The aim of the campaign was to search for springs, clean up, arrange and maintain the area around drinking water sources: streams, wells, artesian wells.