Безпековий тренінг щодо пожежної безпеки для дітей на базі пілотного Центру екстреної комунікації добровільних пожежних дружин
29.11.2023
English below
29 листопада відбувся безпековий тренінг щодо пожежної безпеки для дітей, який провели представники місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони Корсунь-Шевченківської громади на базі пілотного Центру екстреної комунікації добровільних пожежних дружин. До заходу були залучені експерти проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні».
Тема заходу була особливо актуальною – правила безпечного поводження з вогнем в лісі.
Представники пожежної служби надали дітям цінні знання та важливі поради щодо уникнення пожеж та захисту лісового екосистеми. Тренінг був спрямований на те, щоб виховати у дітей відповідальність та розуміння небезпеки, яка може виникнути внаслідок недбалого ставлення до вогню в природі.
Під час заходу діти отримали відповіді на свої запитання, дізналися, як правильно поводитися з вогнем під час пікніків та відпочинку в лісі, як уникнути нещасних випадків та сприяти збереженню природи. Пожежні рятувальники продемонстрували дітям основні елементи протипожежного обладнання та вчили їх правильно реагувати на вогневі небезпеки.
Такі заходи стають важливою ланкою в системі освіти та попередження негативних наслідків, пов’язаних з пожежами в природних екосистемах. Діти, завдяки цій лекції, не лише отримали корисні знання, а й навчилися бути відповідальними громадянами та зберігати наше навколишнє середовище в безпеці.
Правила безпечного поводження з вогнем в лісі для дітей.
Не розпалюйте багаття в лісі, якщо в цьому немає нагальної потреби. Якщо розпалити вогнище вкрай необхідно:
• розпалюйте вогнище, по можливості, на місці попереднього;
• місце розпалювання вогню очищайте від сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття, обкладіть це місце камінням або обсипте землею (піском);
• не залишайте вогнище без нагляду;
• коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загашено;
• кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Категорично забороняється:
• підпалювати ліс, аби подати сигнал про порятунок;
• спалювати сміття у лісі та на ділянках, що межують з лісом;
• підпалювати суху траву на галявинах у лісі та на землях, що межують з лісами.
Пам’ятайте: за жодних умов не можна розпалювати багаття під пологом хвойного молодняку, на торф’яних ґрунтах, а також у пожежонебезпечну погоду.
Fire safety training for children at the pilot Emergency Communication Center of volunteer fire brigades
On November 8, a fire safety training for children was held by representatives of the local fire department and the volunteer fire department of the Korsun-Shevchenkivska community at the pilot Emergency Communication Center for Volunteer Fire Brigades. The event was attended by experts from the project “Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine”.
The topic of the event was particularly relevant – the rules for safe fire handling in the forest.
Representatives of the fire service provided children with valuable knowledge and important tips on how to avoid fires and protect the forest ecosystem. The training was aimed at teaching children responsibility and understanding of the dangers that can arise from a careless attitude to fire in nature.
During the event, the children received answers to their questions, learned how to properly handle fire during picnics and recreation in the forest, how to avoid accidents and contribute to nature conservation. Fire rescuers demonstrated the basic elements of firefighting equipment to the children and taught them how to respond to fire hazards.
Such events are becoming an important link in the system of education and prevention of negative consequences associated with fires in natural ecosystems. Thanks to this lecture, children not only gained useful knowledge but also learned to be responsible citizens and keep our environment safe.
Rules for safe handling of fire in the forest for children.
Do not light a fire in the forest unless it is absolutely necessary. If it is absolutely necessary to light a fire
– start a fire, if possible, in the place of the previous one;
– clear the place of fire from dry grass, leaves, branches and other forest debris, cover the place with stones or sprinkle it with earth (sand);
– do not leave the fire unattended;
– when leaving the place of rest, be sure to fill the fire with water or cover it with sand, make sure that the fire is completely extinguished;
– abandoned empty bottles, unlit matches, cigarettes can cause dry grass to ignite and, as a result, a fire.
It is strictly forbidden to
– Setting fire to the forest to signal for rescue;
– burn garbage in the forest and on areas bordering the forest;
– burning dry grass on lawns in the forest and on land bordering the forest.
Remember: under no circumstances should you light a fire under the canopy of coniferous young trees, on peaty soils, or in fire-hazardous weather.