Мультимедіa / Публікації

06.07.2016
Стратегія сталого розвитку України в контексті євроінтеграційного процесу. Міщук З.Р.
06.07.2016
Відновлювана енергетика як ключовий сектор «зеленої» економіки. Атрощенко К. Ф., Кича А. С.
06.07.2016
Концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами. Купінець Л. Є., Кісеоларь М. Г.
06.07.2016
Сучасний стан та перспективи використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на Черкащині. Кугай М.С.
06.07.2016
«Еколого-освітня та рекреаційна діяльність на території національного природного парку «Голосіївський» в контексті збалансованого (сталого) розвитку». Крижановська О. Т., Волохова О. В., Радченко Т. Д.
06.07.2016
Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку. Крутякова В. І., Харічков С. К.
06.07.2016
Застосування екологічних знань при підготовці психологів. Кравець Н. Б.
06.07.2016
Формування національної екологічної мережі (в контексті сталого розвитку): правовий аспект. Ковтун О. М.
06.07.2016
До питання формування національної природоохоронної мережі та збереження біорізноманіття/ Ковальчук С. І.
06.07.2016
Екомузеї та зелені маршрути як інституції збалансованого розвитку регіонів та виховання екологічної свідомості: перспективи для України. Костриця М.М.