Мультимедіa / Публікації

06.07.2016
Національна стратегія збалансованого розвитку та фітосфери боліт і торфовищ України. Коніщук В. В.
06.07.2016
Еколого-економічні проблеми в контексті сталого розвитку Закарпаття. Химинець В.В.
06.07.2016
Модернізація екологічної інфраструктури як визначальний фактор переходу до збалансованого (сталого) розвитку України. Харічков С. К.
06.07.2016
Еколого-краєзнавчий фестиваль «За чистий Краматорьск!» як форма екологічного виховання молоді для збалансованого розвитку регіону. Капітанова Л. М., Пісарєв С. М.
06.07.2016
Проблеми правового регулювання проведення громадської екологічної експертизи. Ігнатенко І. В., Размєтаєв С. В.
06.07.2016
Функції і завдання синьої економіки в контексті сталого розвитку України. Химинець В.В.
06.07.2016
Екологізація економіки як пріоритетний інструмент сталого розвитку. Стратегічні напрями екологізації економіки України основні напрями створення екологізованої економічної системи. М.А.Хвесик
06.07.2016
Наукові засади формування механізмів переходу України до сталого розвитку. С.К.Харічков, М.А.Ємець, С.А.Лісовський, П.М.Черінько
06.07.2016
Про деякі екологічні аспекти запровадження стратегії сталого розвитку в Карпатському регіоні. Гамор Ф. Д.
06.07.2016
Проблемні питання у поводженні з відпрацьованими ртутьвмісними лампами. Гущук В.І., Ковальчук І.Є.