Чисті береги – чисті водні ресурси
03.03.2019

English below

Щорічно ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» бере участь у екологічній акції в рамках Міжнародного дня чистих берегів – цьогоріч він припадає на 17 вересня.
Захід започатковано у 1986 році, і з кожним роком він набуває все більшої популярності. В цей деньпроводяться акції на узбережжях річок, водосховищ, озер з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів.
Водний фонд нашого регіону формується переважно малими річками, штучними водоймами, підземними водами, джерелами. Однак, внаслідок недбалості, річки та водойми перетворюються в наакопичувачі сміття; проблема засмічення побутовим сміттям водних об’єктів набирає глобальних масштабів.


Більшість країн світу здійснює акції з прибирання берегів водойм. І Україна активно долучається до таких заходів. Територіальні громади, користувачі водних об’єктів на території Подільського району також не залишаються осторонь цих дій.
Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти та науки України, ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз», Державне агентство водних ресурсів України , зокрема БУВР річок Причорномор’я, закликають всіх небайдужих українців долучитися до екологічної акції «Міжнародний день чистих берегів», бо ми – чудова нація, яка вміє шанувати природу і змінювати світ на краще.
Дбаймо про майбутнє наших дітей! Нехай вони зможуть користуватись місцями, які зцілюють душу і насолоджуватись дорогоцінною чистою водою!

Every year, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise takes part in an environmental campaign as part of the International Clean Shores Day, which falls on September 17 this year.
The event was launched in 1986, and every year it becomes more and more popular. On this day, campaigns are held on the coasts of rivers, reservoirs, and lakes to prevent pollution of water resources by household waste.
The water resources of our region are formed mainly by small rivers, artificial reservoirs, groundwater, and springs. However, as a result of negligence, rivers and reservoirs turn into garbage accumulators; the problem of household waste pollution of water bodies is gaining global proportions. Most countries around the world organize campaigns to clean up the shores of water bodies. And Ukraine is actively involved in such events. Territorial communities and users of water bodies in Podil district also do not stand aside from these actions.
The Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise, the State Agency of Water Resources of Ukraine, and the Black Sea Rivers Authority, in particular, call on all concerned Ukrainians to join the International Clean Shores Day environmental campaign, because we are a wonderful nation that knows how to respect nature and change the world for the better.
Let’s take care of the future of our children! Let them be able to use places that heal the soul and enjoy precious clean water!