Геоекологічні проблеми, викликані зарегулювання річок України
10.12.2019

За останнє століття річки України перетворились на каскад водосховищ, регулювання якої здійснює людина. Так, під дніпровськими водосховищами вже затоплено 709,9 тис. га земель, затоплено і знищено понад 6 тис. населених пунктів, переселено понад 3 млн людей. Водні ресурси України потерпають від забруднення промисловими і комунальними стоками, залишками хімічних засобів та пестицидів, якими обробляються сільськогосподарські угіддя, забудови прибережних смуг,  хижацького видобування піску та гравію з акваторії тощо.

Будівництво гідротехнічних споруд – гребель, ставків, малих ГЕС – негативно впливає на стан річок, зокрема:

– відбувається зміна природного гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного режимів річки;

– перегородження річки призводить до зарегулювання стоку, уповільнення течії та замулювання дна;

– спостерігається зменшення чисельності або зникнення популяцій багатьох цінних видів водних організмів;

– створення водосховищ супроводжується вилученням з обігу та затопленням значних площ сільськогосподарських угідь, цінних природоохоронних територій, історичних та культурних пам’яток;

– функціонування водосховищ та інших штучних водних об’єктів призводить до обвалів берегів, підвищення рівня ґрунтових вод і заболочення прилеглих територій.