Економічний розвиток

У час, коли світова спільнота переживає часи економічної нестабільності та кризи, концепція сталого розвитку економіки відіграє важливе значення.

Сталий розвиток економіки передбачає поєднання двох важливих аспектів: визнання пріоритетності економічних і соціальних потреб, важливих для виживання найбідніших категорій населення, та водночас розуміння обмежень, серед яких в тому числі обмеженість природних ресурсів, необхідність більш раціонального й дбайливого ставлення до оточуючого навколишнього середовища.

Але, не зважаючи на те, що гідний рівень життя має бути забезпечений всім членам суспільства, у гонитві за соціальною справедливістю та економічними вигодами, не варто забувати основоположні принципи сталого розвитку економіки. Вони полягають у наступному:

  • «Сталість» розвитку людства означає, що споживання ресурсів має бути обмеженим в таких обсягах, аби вони в достатній мірі залишалися і для майбутніх поколінь
  • Обмеженість природних ресурсів відносна. З одного боку, чим більш досконалими є технології та обладнання, тим менше ресурсів вони споживають, тож варто розвивати ресурсоощадні технології; з іншого боку, біосфера має властивість самовідновлюватись, але не завжди темпи відновлення відповідають темпам вичерпання людиною ресурсів
  • Одна із причин злиднів – різкий розрив між рівнем доходу у різних верст населення. Сталий розвиток передбачає справедливий, рівний розподіл природних ресурсів, аби забезпечити рівні можливості для задоволення потреб
  • Темпи приросту населення на планеті мають відповідати потенціалу екосистеми Землі.

Не зважаючи на те,що Україна стала на шлях впровадження засад сталого розвитку в політику, вона ще досі перебуває на початковому етапі. На сьогодні країна перебуває в економічній кризі, тому під час формування економічної політики варто впроваджувати засади сталого розвитку на усіх рівнях:

  • при розробці відповідного законодавства (директив, нормативних та стратегічних документів
  • при впровадженні економічних інструментів (податки, субсидії)
  • в підготовці просвітницьких кампаній (консультації і підтримка бізнесових та владних структур, інформування про можливості та переваги впровадження сталого розвитку)

Публікація

1) The value of the world’s ecosystem services and natural capital

2) Економічна еономіка – від доктрини до політики, Вовк В. І.

3) What is ecological economics