Гірські райони

Гори – одна з найбільших і найкомплексніших екосистем. Це яскрава репрезентація складної та взаємопов’язаної екології нашої планети. Адже, окрім того, що це джерело води, енергії та біорізноманіття, гори – основа видобутку мінералів, лісопродукції, а також потужна рекреаційна зона. Однак, активне її освоєння згубно діє на загальну гірську екосистему. Бо ж щороку освоєні людиною гірські території розширюються: будують дороги, гідростанції, зводять нові міста, котеджні поселення, метою яких є привабити більшу кількість туристів. Активне будівництво завдає непоправної шкоди рослинному покриву. У країнах з менш розвиненою очисною інфраструктурою, величезною проблемою є забрудненість гірських річок та стихійні сміттєзвалища. Окрема зона ризику – транспорт.

Автомобільні викиди в горах шкідливіші, адже що вище, то повільніші процеси окиснення, а значить, зростає емісія чадного газу та твердих частинок. У гірських же долинах розсіювання забруднюючих речовин затримується, а взимку вони перетворюють повітря на смог. Специфічний гірський транспорт – канатні дороги чи фунікулери – деструктивно впливають на флору і фауну, спричиняють ерозію. Якщо не виправляти ситуацію, наслідки можуть бути катастрофічними: землетруси, снігові лавини, зсуви, зрушення льодовиків, деградація генетичного та природного середовища. Проблему вразливості екосистеми світових гір можна вирішувати у двох напрямах

1. Створення та удосконалення знань про екологію і сталий розвиток гірських систем:

  • міждисциплінарна екологічна база знань про гірську екосистему на місцевому, регіональному та державному рівнях
  • програми професійної підготовки та розвитку екологічно чистих технологій і методів, які будуть придатні для гірських екосистем
  • політика, яка б стимулювала фермерів і місцеве населення для проведення природоохоронних і відбудовних заходів
  • урізноманітнення господарювання в гірських районах, в тому числі шляхом створення та (або) розвитку туризму, відповідно з інтегрованим управлінням у гірських районах;
  • екологічна освіта для фермерів, щоб допомогти гірському населенню краще зрозуміти екологічні питання, що стосуються сталого розвитку гірських екосистем
  • підтримка вищої освіти шляхом надання стипендій та дослідницьких грантів для екологічних досліджень в гірських районах, особливо для кандидатів з корінних народів гірських районів;

2. Сприяння комплексному розвитку водозбірних районів та пошуку альтернативних джерел засобів для існування

  • вживати заходів щодо запобігання ерозії ґрунтів і сприяти діяльності ерозійного контролю у всіх секторах
  • посилювати участь населення в управлінні місцевими ресурсами за допомогою відповідного законодавства
  • забезпечувати механізми, які могли б сприяти охороні живої природи, збереження біологічного різноманіття або служити в якості національних парків у районах, що знаходяться під загрозою
  • сприяти регіональному співробітництву та обміну даними та інформацією між регіонами, які розділяють одні й ті ж гірські хребти і річкові басейни, особливо тими, хто постраждав від гірських лих

Публікації

1) Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней на території Західної України