Лісові ресурси

Лісові ресурси визначають як деревні, лікарські, технічні та інші продукти лісу, які використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Ліси — це унікальна екосистема, від якої значною мірою залежить стан навколишнього середовища.

Ліси займають 26% планети, з них 27% припадає на Азію, 22% – на Південну Америку, 20% – на Північну Америку, 17% – на Африку, 10% – на Європу, 4% – на Австралію та Океанію.

Ліси на Землі зосереджені у двох поясах: північний лісовий пояс і південний. У північному поясі є різке переважання хвойних дерев, а в південному — листяних.

Україна – малолісиста країна, тут площа земель лісового фонду складає 9,9 млн. га. За останні 50 років відбувається збільшення лісистості на 4%, але разом з цим є проблема нерівномірного розміщення лісів.

Основними функціями лісів є захисні водоохоронні та санітарно-гігієнічні. Ліси також виконують важливу роль поглиначів парникових газів, які вважаються головними чинниками зміни клімату. Але зростаюче техногенне навантаження, промислові викиди і пожежі, часто недбайливе виділення земель з вирубкою під різного роду будівництво порушують природну стійкість і середовище, що формують функції лісових екосистем.

Для збереження лісових ресурсів ВР України був прийнятий Лісовий кодекс України (Введений в дію Постановою ВР № 3853-XII від 21.01.94, ВВР, 1994, № 17, ст.100) та ряд інших документів.