Регіональна політика сталого розвитку

Чимале значення у впровадженні стратегії сталого розвитку є регіональна політика сталого розвитку, адже вона демонструє рівень готовності регіонів до зміни політики та устрою життя в цілому відповідно до засад сталого розвитку.

Для того, аби перехід до сталої регіональної політики здійснювався ефективно, необхідний ряд умов:

  • Наявність сприятливої законодавчої бази
  • Необхідні права у реалізації місцевого розвитку між місцевою владою, громадськістю та іншими соціальними групами
  • Наявність необхідних ресурсів та розвиненої інфраструктури
  • Можливість розробки нових ефективних комунікаційних механізмів

Під час розробки регіональної політики сталого розвитку до уваги беруться основні напрямки сталого розвитку. Так, у галузі регіональної економіки зусилля спрямовані на максимальне задоволення потреб місцевих громад шляхом надання підтримки місцевим підприємцям, екологізації діючих підприємств, відмови від надмірного споживання місцевих ресурсів.

Сталий розвиток галузі регіонального розвитку передбачає мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище, впровадження інноваційних технологій в діяльність підприємств з цією метою, використання джерел відновлювальної енергії, зменшення рівня енергоємності промисловості, створення умов для збереження біорізноманіття в умовах урбанізації та розвитку інфраструктури (при будівництві шляхів, мостів, проведенні комунікацій, будівництві житлових масивів).