Соціальна сфера

Соціальна складова сталого розвитку включає в себе збереження та розвиток культурного та соціального рівня населення. До уваги береться зменшення кількості руйнівних конфліктів на культурному та соціальному підґрунтях, а також справедливий розподіл та рівний доступ всього населення до благ, зокрема, до природних ресурсів. Сталий розвиток соціальної сфери передбачає, що людина повинна брати участь у прийнятті та реалізації рішень, які стосуються не лише її, а її суспільства в цілому. Цього можна досягнути, інвестуючи потенціал в людський розвиток, аби кожна людина мала змогу жити так, як вона захоче, не орієнтуючись лише на матеріальні блага. Людина розглядається не лише як об’єкт, на який орієнтована концепція, а і як засіб втілення цієї концепції.

Таким чином, соціальна складова сталого розвитку включає в себе людський розвиток, задоволення усіх основних потреб населення.

Ключовим поняттям соціальної складової сталого розвитку є людський розвиток, тобто умови, які сприяють максимальному розвитку потенціалу населення, задоволенню власних потреб, за яких людина могла б жити повноцінно, а не виживати. Це включає в себе заходи із ліквідації бідності, економічної та соціальної ізоляції, розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури, дотримання прав і свобод людини, забезпечення населенню існування у чистому природному середовищі, адже стан здоров’я людини залежить значною мірою від якості питної води та продовольчих продуктів, чистоти повітря та ін.

Існує система розрахунку індексу людського розвитку (до 2013 р. – «індекс розвитку людського потенціалу»), яка вперше була розроблена 1990 року і публікується з того часу у щорічному звіті ООН. Система включає в себе аналіз і моніторинг трьох показників:

  1. Рівень життя (оцінений через ВНД на душу населення)
  2. Рівень грамотності населення (очікувана тривалість навчання)
  3. Очікувана тривалість життя (оцінка довголіття)

За даними Програм розвитку ООН, у 2013 році Україна посіла 83 місце зі 187 країн за індексом людського розвитку, що на 5 сходинок нижче, порівняно із 2012 роком. Проте в цілому, у період з 1990 по 2013 значення цього індексу в Україні зросло на 4,1%.

Сталий розвиток соціальної сфери передбачає підтримку культурної, рекреаційної, громадської та спортивної діяльності. Доступ до освіти, охорони здоров’я повинен бути вільним та рівним для всіх членів суспільства. Кожен має мати змогу вільно реалізувати свій потенціал.