Бізнес

У рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» в Києві були проведені чотири окремі публічні обговорення (платформи) з лідерами неурядових організацій, провідними науковцями, представниками державної влади та приватними підприємцями.

Метою дискусійних платформ є презентація та обговорення результатів аналізу стану виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо збалансованого розвитку у восьми секторах економіки України – екологія, соціальна політика, освіта, транспорт та інфраструктура, економічний розвиток, сільське господарство, енергетика, міський розвиток.

Дискусійна платформа «Бізнес» відбулася 14 травня 2015 року з участю приватних підприємців – представників ТОВ «Сігмас Еколоджі», «УКРВТОРМА», НАК «Нафтогаз України», екотехнологічної компанії «Гранік», Felix Energy Group, Торгово-промислової палати України та ін.

На засіданні було розглянуто питання законодавчого регулювання соціальної та корпоративної відповідальності бізнесу, а також участь представників бізнесу в подоланні проблем розвитку країни, формуванні та реалізації державної й регіональної політики.

Учасники засідання визначили, що для посилення ролі бізнес-структур у формуванні державної політики на засадах збалансованого розвитку необхідно:

 • створити правове поле для підтримки екологічно орієнтованого бізнесу, виробництва, сільського та водного господарства, альтернативної енергетики;
 • розробити та впровадити систему економічних і адміністративних стимулів для підприємств і суб’єктів господарювання, що впроваджують  систему екологічного управління, принципи корпоративної соціальної відповідальності, застосовують екологічний аудит, сертифікацію виробництва продукції та її якості згідно з міжнародними природоохоронними стандартами;
 • впровадити системи екологічного управління та екологічної сертифікації, зокрема екологічного маркування за стандартом ISO 14024.
 • провести експертизу чинного законодавства щодо його відповідності принципам збалансованого розвитку для створення адекватного правового поля та стимулюючих фінансово-економічних механізмів;
 • створити мережу кваліфікованих експертів для регулярного проведення аналізу державної політики на її відповідність принципам сталого розвитку;
 • схвалити практику проведення SWOT-аналізів та аналізів прогалин галузевих стратегій, планів і програм щодо врахування в них зобов’язань України в рамках міжнародних екологічних багатосторонніх угод;
 • провести економічну оцінку можливостей екологічної модернізації економіки на національному та регіональному рівнях;
 • розробити в співпраці з відповідними міністерствами і відомствами науково обґрунтовані такси врахування екосистемного ефекту від порушення природних територій та екосистемної цілісності об’єктів;
 • розробити механізми, процедури та методичні підходи до запровадження стратегічної екологічної оцінки галузевих і регіональних стратегій, програм і планів;
 • створити програмні документи зі сталого розвитку для кожного регіону країни, враховуючи його природно-ресурсний потенціал, ландшафт, кліматичні умови, демографічні тенденції, розвиток виробництва та інфраструктуру;
 • забезпечити впровадження екологічної складової в стратегічні документи розвитку міст і регіонів з урахуванням положень Ольборзької хартії та Конвенцій Ріо.

Платформа - Бізнес 2