Громадськість

У рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» в Києві були проведені чотири окремі публічні обговорення (платформи) з лідерами неурядових організацій, провідними науковцями, представниками державної влади та приватними підприємцями.

Метою дискусійних платформ є презентація та обговорення результатів аналізу стану виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо збалансованого розвитку у восьми секторах економіки України – екологія, соціальна політика, освіта, транспорт та інфраструктура, економічний розвиток, сільське господарство, енергетика, міський розвиток.

Платформа «Громадськість» відбулася 7 квітня 2015 року. Її учасниками були представники таких громадських природоохоронних організацій, як Всеукраїнська екологічна ліга, «Зелений світ», «Спілка порятунку Голосіїва», «Центр аграрних реформ», Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, «Інформаційний центр «Зелене досьє», «Екологія-Право-Людина» та ін.  На заході були обговорені питання громадського бачення збалансованого розвитку України, участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також ролі громадськості в популяризації принципів збалансованого розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Учасники дискусійної платформи з представниками громадськості ухвалили резолюцію, в якій вони рекомендують:

– розробити та впровадити процедури участі громадськості в процесах прийняття рішень, що стосуються сталого розвитку;

– передбачити створення тематичних робочих груп у рамках Української національної платформи збалансованого розвитку;

– підтримати ініціативу Національної екологічної ради України щодо створення Української національної платформи збалансованого розвитку як національного форуму ключових заінтересованих сторін (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, бізнес-структури, наукові установи) з питань збалансованого розвитку України та ін.

Платформи - Громадськість