Наука

У рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» в Києві були проведені чотири окремі публічні обговорення (платформи) з лідерами неурядових організацій, провідними науковцями, представниками державної влади та приватними підприємцями.

Метою дискусійних платформ є презентація та обговорення результатів аналізу стану виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо збалансованого розвитку у восьми секторах економіки України – екологія, соціальна політика, освіта, транспорт та інфраструктура, економічний розвиток, сільське господарство, енергетика, міський розвиток.

Платформа «Наука» була проведена 15 квітня 2015 року. У заході взяли участь представники Інституту географії НАН України, Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Інституту агроекології природокористування НААН, Національної академії державного управління при Президентові України та викладачі вищих навчальних закладів. У ході роботи було розглянуто наукові засади Доктрини збалансованого розвитку України, внесок наукових установ у реалізацію принципів збалансованого розвитку в Україні та перспективи наукових досліджень у цій сфері.

Учасники дискусійної платформи з науковцями в резолюції висловили свої пропозиції стосовно формування національної політики України на засадах збалансованого розвитку і вважають, що для цього необхідно:

– створити програмні документи зі сталого розвитку для кожного регіону країни, враховуючи його природно-ресурсний потенціал, ландшафт, кліматичні умови, демографічні тенденції, розвиток виробництва та інфраструктуру;

– інтегрувати освіту для сталого розвитку у вищі навчальні заклади, які спеціалізуються на підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців;

– створити систему наукового забезпечення переходу України до сталого розвитку та ін.