Консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року
05.10.2016

21 вересня 2016 року в м. Одеса відбулася Консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року, який був розроблений в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України».

У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування Одеської, Херсонської та Кіровоградської областей, представники Програми розвитку ООН в Україні, громадських природоохоронних організацій, бізнес-структур, науковці.

Консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку  для України до 2030 року

1 січня 2016 року офіційно вступили в силу 17 Цілей сталого розвитку (ЦCР), які є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року.

З урахуванням експертних обговорень щодо визначених для України ЦСР, Програма розвитку ООН в Україні ініціювала розробку проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року. Цей документ розглядається як рамковий документ, який визначатиме стратегічні напрями довгострокового розвитку для України та сприятиме інтеграції ЦСР у національні плани, стратегії та програми.

Катерина Корвін-Піотровська, асистент проекту Інтеграція положень конвенцій Ріо в національну політику України, у своїй доповіді акцентувала увагу на концепції сталого розвитку та ключових подіях в історії її становлення. Вона охарактеризувала Цілі сталого розвитку та процес їхньої адаптації і локалізації в Україні.

Леонід Руденко, доктор географічних наук, академік НАН України, керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, директор Інституту географії НАН України, зазначив, що метою Стратегії є забезпечення поступового підвищення якості життя нинішнього і майбутніх поколінь жителів України та зупинка деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі господарювання, що базується на засадах сталого (збалансованого) розвитку. Він зауважив, що принциповим є дотримання рівноцінності економічного, соціального та екологічного розвитку.

Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України, докторант кафедри філософії і методології державного управління Національної академії при Президентові України, присвятив свою доповідь глобальним цілям сталого розвитку та їхньому впровадженню у Стратегію сталого розвитку України на період до 2030 року.

Тетяна Тимочко, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради, зазначила, що створення та прийняття Стратегії є надзвичайно важливим як на регіональному рівні, так і в масштабах всієї України. Зобов’язання нашої країни перед світовою спільнотою щодо впровадження засад збалансованого розвитку мають бути практично відображені у державній політиці. Гармонійний розвиток нашої країни неможливий без урахування екологічної, економічної та соціальної складових.

Учасники консультації прийняли активну участь в обговоренні у робочих групах за напрямками: 1. Економічне зростання; 2. Соціальна справедливість; 3. Збереження довкілля; 4. Публічне управління збалансованим розвитком.

В ході обговорення були напрацьовані пропозиції до тексту Стратегії, які будуть враховані у подальшій роботі над цим документом.