Корисні публікації проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного середовища та покращення якості життя»
11.08.2016

Проект «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного середовища та покращення якості життя» впроваджується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні

Мета проекту – сприяти формуванню культури споживання на засадах сталості, що передбачає: підвищення рівня обізнаності громадян стосовно якісних та екологічних аспектів споживання; повної вартості продукції, з врахуванням експлуатаційних витрат; розуміння значень різноманітних маркувань продукції харчування та промислових товарів; раціонального використання ресурсів у побуті (електроенергія, вода, тепло); відповідального управління відходами споживання та використання транспортних засобів.

Останнім часом рівень споживання природних ресурсів та забруднення довкілля зростає, що пов’язане перш за все з виробництвом і споживанням продуктів харчування та напоїв, використанням особистого транспорту, будівництвом та житловим господарством (включаючи виробництво будматеріалів, споживання енергії, тепла, води). В сукупності ці категорії споживання складають від 70% до 80% від загальних впливів на довкілля та 60% споживчих витрат.

У такій ситуації постає основне завдання — усунути залежності між економічним розвитком і деградацією довкілля, пов’язаної зі споживанням, використанням ресурсів та утворенням відходів. Вплив споживання на довкілля можна пом’якшити через переміщення попиту від категорій споживання з більш високим рівнем впливу до категорій з меншим впливом, тобто через зміну традиційних підходів до споживання на сталі підходи. До цього, такій підхід є більш ефективним з економічної точки зору та сприятиме зменшенню ризиків для здоров’я людини і поліпшенню якості життя у цілому.

Проектом випущено чималого корисних та цікавих інформаційних матеріалів. Пропонуємо Вашій увазі “Пам’ятку споживача” і закликаємо відвідати сайт Проекту, який містить ще більше важливої інформації!