На Житомирщиін обговорили питання відновлення територій, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину
06.07.2016

5 липня 2016 року у м. Олевськ (Житомирська область) відбулось засідання круглого столу «Відновлення територій, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину». Захід відбувся в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Рекультивація земель, порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних природних територіях».

Організатором круглого столу є Міжрегіональний центр наукових  досліджень та експертиз.

Захід проводився за сприяння Олевської районної ради, Поліського природного заповідника.

Голова Олевської районної ради Віктор Троц привітав учасників та відзначив цінність проекту для Олевського району. Він зауважив, що проблема незаконного видобування бурштину є гострою для Полісся і потребує якнайшвидшого розв’язання.

Марія Галімова, експерт ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» та координатор проекту ПРООН/ГЕФ «Рекультивація земель, порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних природних територіях», розповіла про екологічні наслідки незаконного видобування бурштину, серед яких – деградація ґрунтів та знищення родючого шару; загибель дерев внаслідок пошкодження кореневої системи; заболочення території, зміна рівня ґрунтових вод та балансу вологи у ґрунті; знищення ареалів існування рідкісних видів флори та фауни.

Вона зазначила, що для повернення деградованих ділянок, де добували бурштин, до максимально природного стану необхідно:

– внести зміни до законодавчої бази щодо легалізації видобування бурштину та зобов’язання добувачів проводити рекультивацію порушених територій;

– розробити методику оцінювання збитків природному середовищу від видобування бурштину;

– створити постійно діючу експертну раду з організації громадського контролю за процесом рекультивації порушених територій у складі науковців, представників громадських організацій та експертів;

– провести лабораторні аналізи проб води та ґрунту;

– розробити модель первісного стану території, на якій буде відбуватися рекультивація, зокрема змоделювати ґрунтовий профіль, рельєф, рослинний покрив, позначити рідкісні види рослин і тварин, якщо ця територія входила до ареалу їхнього мешкання;

– розробити проект рекультивації території, спрямований на повернення території до максимально первісного природного стану із залученням представників провідних наукових установ та природоохоронних громадських організацій.

 

Олевськ

Марія Галімова також розповіла про проект, який реалізується в Олевському районі Житомирської області. Метою проекту є практичне відновлення території, пошкодженої внаслідок незаконного видобування бурштину.

Серед завдань проекту вона відзначила:

– створення демонстраційної ділянки рекультивації порушених земель;

– відновлення цінних природних територій в рамках виконання положень Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття»;

– попередження деградації ґрунтів в рамках виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням;

– розроблення пропозицій до нормативно-правових документів щодо збалансованого видобування корисних копалин з обов’язковим врахуванням екологічної складової;

– створення консультативної групи для експертної оцінки збитків, завданих довкіллю та розроблення рекомендацій щодо відновлення порушених територій;

– формування екологічного світогляду та почуття відповідальності за стан довкілля у місцевих громад;

– популяризація та впровадження Цілей збалансованого розвитку, зокрема:

– захист, відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне управляння лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття;

– сприяння неухильному, всеосяжному та збалансованому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх.

 

На засіданні круглого столу виступили представники Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Поліського природного заповідника, Житомирського державного технологічного університету, Інституту геологічних наук НАН України та ін.

За підсумками круглого столу учасники дійшли згоди в тому, що питання відновлення територій, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину є надзвичайно важливим та актуальним, та висловили свою підтримку діючому в цьому напрямку проекту ПРООН/ГЕФ «Рекультивація земель, порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних природних територіях».