Парламент ухвалив Закон щодо проведення національної інвентаризації лісів
02.06.2020

2 червня на засіданні Верховної Ради був прийнятий у другому читанні і в цілому Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів” (законопроєкт №2379). Він спрямований на створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Ірина Ставчук наголосила: «Збереження лісів України на сьогодні є у фокусі урядових реформ. Управлінські рішення мають базуватися на актуальній інформації про стан лісового фонду країни, а така інформація наразі є досить мозаїчною та не повною». Також вона повідомила, що в Україні державний облік лісів був проведений у 1996 та 2011 роках, наразі актуальної інформації про ліси в Україні немає. Адже процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників.


Основні зміни, що ухвалені:
– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового господарства, отримує додаткові повноваження в частині проведення національної лісової інвентаризації;
– законом вносяться відповідні зміни до Лісового кодексу України, зокрема із переліку робіт, які складають лісовпорядкування, виключена інвентаризація лісового фонду України;
– Лісовий кодекс також доповнюється новою статтею 55 «Національна інвентаризація лісів», в якій визначається зміст цього поняття та особливості проведення інвентаризації; повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; визначення цілей її проведення та джерел фінансування.
Відповідно до Закону, «національна інвентаризація лісів – система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів».
Слід зазначити, що, згідно документу, національна інвентаризація здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
В подальшому Порядок проведення національної інвентаризації лісів буде затверджений Кабінетом Міністрів України.