Позиція щодо неприпустимості скорочення Переліку інвазійних видів дерев
14.08.2023

Ми, представники природоохоронної громадськості, науковці, фахівці у сфері захисту довкілля, висловлюємось категорично проти вилучення робінії звичайної, дубу червоного, маслинки вузьколистої та інших видів з Переліку інвазійних видів дерев, заборонених до використання у лісовідтворенні.
Проблема інвазійних видів дерев – це перш за все питання охорони біорізноманіття та екобезпеки, а не виключно лісівників та лісогосподарської галузі. Ці види здійснюють біологічне засмічення не лише лісонасаджень, але й інших біотопів, наприклад степів. При розгляді цієї проблеми мають враховуватися дані ботаніки та геоботаніки, мікології та мікробіології, ентомології та орнітології й інших наук, серед яких лісівництво є лише однією з багатьох. Відповідно, у лісівництва не може бути монополії або вирішального голосу на прийняття рішень щодо інтродукції та інвазійних видів.

Наказ Міндовкілля від 03.04.2023 р. № 184 «Про затвердження переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у процесі відтворення лісів» (далі – Перелік) став першим в Україні суттєвим кроком у розв’язанні проблем правового регулювання використання інвазійних видів дерев у лісовідтворенні. Наказу передували тривалі консультації в Робочій групі при Міндовкілля, в яку увійшли науковці, представники лісової галузі та природоохоронних організацій. З розглянутих 50 видів до Переліку потрапило лише 13. Це рішення підтримали науковці, що займаються дослідженням інвазійних видів та мають відповідні наукові публікації. Серед них і науковці профільних ботанічних установ НАН України, які спеціалізуються на інвазійних видах. Однак, представники лісівничої науки почали вимагати внесення змін у затверджений Перелік, щоб фактично повернути у лісовідтворення ряд інвазійних видів.

Проблема інвазійних видів є визнаною на глобальному рівні. Попередження поширення інвазійних видів є міжнародним зобов’язанням України. П’ятнадцята Конференція ООН з біорізноманіття у 2022 році, ухвалила нову Глобальну рамкову програму з біорізноманіття на період до 2030 року. Однією з цілей Програми є усунення, мінімізація, попередження негативного впливу інвазійних видів на біорізноманіттяз, «…запобігання інтродукції та встановлення пріоритетних інвазійних чужорідних видів, зниження рівня інтродукції потенційних інвазійних чужорідних видів принаймні на 50 % до 2030 року…».
В Документі Єврокомісії «Зобов’язання щодо насадження 3 млрд дерев до 2030 р.» робінія звичайна вказана як «інвазійний вид, який агресивно поширюється на порушених ділянках, змінюючи хімію ґрунтів та перемагаючи природну рослинність». Вже у 2023 році Єврокомісія оприлюднила Рекомендації до реалізації Програми з висадки 3 мільярдів дерев у ЄС (до якої буде приєднано програму Президента України «Зелена країна»), де чітко вказано на недопустимості використання інвазійних видів дерев для висадки у природних екосистемах.
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.» від 28.02.2019 р. № 2697-VIII вимагає «зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття…, збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни…».
Науковими установами НАН України, профільними науково-дослідними інститутами за державним замовленням виконано дослідження щодо інвазійних видів. У 2019 році Інститут еволюційної екології НАН України у своєму дослідженні «Організаційно-правові та методичні оцінки ризиків, контролю, розповсюдження інвазійних чужорідних видів, що становлять загрозу природним екосистемам та біорізноманіттю України, опрацювання структури інформації про них у відкритій електронній базі даних» визначив, що такі види як робінія звичайна, дуб червоний, маслинка вузьколиста та інші можуть характеризуватися як «види-трансформери, що мають високий інвазійний статус і можуть бути включені до першого офіційного «Чорного списку України». У 2023 р. була завершена науково-дослідна робота НДІ біології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара «Екологічна оцінка інвазійної активності для створення кадастру інвазійних видів флори і фауни Степової зони України», в якій маслинку вузьколисту і робінію звичайну також віднесено до інвазійних видів-трансформерів.
Інвазійність робінії звичайної, дубу червоного, маслинки вузьколистої та інших видів обґрунтована науковими дослідженнями, які проводились в різний час і були незалежними одне від одного. Далі в силу вступає закон, а саме Стаття 85 Лісового кодексу України, яка повністю відповідає актам права ЄС та документам ООН і наголошує про «недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми». Тому будь-які вільні інтерпретації можливостей використання інвазійних видів за умов їх належного контролю або врахування їх корисних господарських якостей суперечать чинному законодавству і не можуть бути прийнятними. Інвазійність – це загроза біорізноманіттю та екобезпеці і тут не може бути компромісів.
На сьогодні є ризики щодо реалізації програми Президента України «Зелена країна». Військова російська агресія, обстріли і замінування значних територій вносять кардинальні зміни у плани лісовідновлення. Можливо, лісова галузь не має вдосталь посадкового матеріалу аборигенних видів. Саме тому вважаємо заклики лісівників внести зміни до Переліку інвазійних видів дерев, щоб нашвидкуруч, всупереч міжнародним зобов’язанням України, почати у промислових масштабах вирощувати та висаджувати інвазійні види, безвідповідальними діями на шкоду природним екосистемам та європейським прагненням нашої держави.
Рекомендуємо представникам лісової галузі науки зосередити зусилля на дослідженнях та впровадженні у практику лісовідтворення аборигенних видів, оскільки вимоги у цивілізованому світі до інтродукції будуть ставати дедалі жорсткішими через ризик інвазій. Не можна закладати для наступних поколінь українців міну уповільненої дії з огляду лише на сумнівні економічні вигоди, ігноруючи при цьому фінансові збитки через втрати біорізноманіття.
Ми виступаємо проти вилучення робінії звичайної, дуба червоного або будь-яких інших видів з вже затвердженого Переліку інвазійних видів дерев, заборонених до використання у лісовідтворенні.
Переконані, що послідовне і зважене рішення Міндовкілля про затвердження Переліку інвазійних видів дерев, заборонених у використанні в лісовідтворенні, є важливим етапом на шляху до збереження біорізноманіття та гарантування екологічної безпеки.
Закликаємо Верховну Раду України забезпечити подальшу роботу над законодавчим врегулюванням питань щодо інших інвазійних видів флори і фауни в рамках імплементації законодавства Європейського Союзу.

Колеги, пропонуємо за посиланням Позиція НУО, науковців щодо Переліку інвазійних видів.docx підтримати своїм підписом Позицію природоохоронної громадськості, науковців, фахівців у сфері захисту довкілля щодо неприпустимості скорочення Переліку інвазійних видів дерев, заборонених до використання у лісовідтворенні.