Правове регулювання поводження з харчовими відходами
13.11.2020

В Україні протягом багатьох десятиліть накопичувалися проблеми з утворенням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів. Нині склалася критична ситуація, яка вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідходних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. На сьогодні економічна система в багатьох країнах працює за принципом: «візьми–зроби–викинь», тобто є лінійною, і не відображає катастрофічної ситуації із утворенням відходів, їхнім неналежним переробленням, утилізацією та забрудненням довкілля.

У листопаді 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 820-р було схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. На її основі у лютому 2019 року, теж урядовим розпорядженням, прийнято Національний план управління відходами до 2030 року. Обидва документи базувалися на європейських директивах, які Україні потрібно імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Нормативними документами, регулюючими сферу харчових відходів, є:

smittya_956d9

Закон України «Про побічних продуктах тваринного походження, не призначених для споживання людиною». Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання Новий-закон-1024x624неякісної та небезпечної продукції». Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля. Дія цього Закону не поширюється на власників продукції, діяльність яких пов’язана з виготовленням та участю в обігу військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї; холодної та пневматичної зброї; вибухових речовин; спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; особливо небезпечних хімічних речовин; ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції в сфері використання ядерної енергії; лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також тих власників продукції, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю.

unnamed (1)У Статті 4. вказано перелік додаткових нормативних документів про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається з законів України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист прав споживачів», «Про забезпеченість санітарного та епідемічного благополуччя населення».

завантаженняУ Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» у статті 46 Гігієнічні вимоги під час поводження з харчовими відходами вказано, що, оператори ринку під час поводження з харчовими відходами (неїстівні субпродукти та інші залишки) повинні:

– якомога швидше видаляти харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти;

– розміщувати харчові відходи у закритих контейнерах, сконструйованих таким чином, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію;

– дотримуватися відповідних положень законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів та/або мати договори щодо їх утилізації (знищення).

Дотримання цих законодавчих актів перевіряється співробітниками Держпродспоживслужби в плановому і позаплановому порядку в залежності від ступеня ризику того чи іншого підприємства.

Системний підхід до законодавчої складової з урахуванням всіх етапів утворення продуктів харчування від поля до споживача, впровадження ресурсоощадливих технологій у процесах виробництва дозволить Україні досягнути високого рівня продовольчої безпеки та зменшити негативний вплив на довкілля, зокрема викиди парникових газів.

звалище

Перелік посилань на законодавчі акти:

  1. Закон України «Про побічних продуктах тваринного походження, не призначених для споживання людиною». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19
  2. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
  3. У Законі України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80