Про передачу пожежних рукавів
15.11.2022

English below

У рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» була здійснена передача пожежних рукавів трьох різних діаметрів Д–51 (25 штук), Д–77 (20 штук) та Д–150 (20 штук) представникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Довідково. Напірні рукави є найбільш використовуваним типом пожежних рукавів, вони відрізняються міцністю, гнучкістю і легкістю, високою стійкістю до температурних перепадів, до впливу агресивних середовищ і механічних пошкоджень, а в скатаному вигляді займають мінімум місця. Їх внутрішня поверхня характеризується невеликим опором водному потоку.

Рукав пожежний Д–51 (к) з ГР–50 (стандарт) та рукав пожежний Д–77 (т) з ГР–80 (стандарт) – це гнучкі труби з еластичного матеріалу, які використовуються для доставки розчину для гасіння пожежі під тиском та не можуть працювати у всмоктуючому режимі – це відрізняє їх від напірно-всмоктувальних моделей.

Рукав пожежний напірний Д-150 в зборі з сполучною гайкою ГР–150, використовується з метою подачі води на відстань під тиском до осередка вогнища. Він виготовлений з синтетичного матеріалу, зовнішній шар пліток з поліамідної нитки, внутрішній шар – поліамід-хлорид.

Технічні характеристики рукавів: робочий тиск – 1,6 МПа, розривний тиск – 4,0 МПа, а довжина скатки – 20 м.

Без пожежних рукавів неможлива нормальна робота аварійно-рятувальних розрахунків під час ліквідації осередків полум’я.

Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

About the transfer of fire hoses

Within the framework of the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine”, fire hoses of three different diameters D-51 (25 pieces), D-77 (20 pieces) and D-150 (20 pieces) were handed over to representatives of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region.

For reference. Pressure hoses are the most commonly used type of fire hoses, they are durable, flexible and lightweight, highly resistant to temperature extremes, aggressive environments and mechanical damage, and when rolled up they take up minimal space. Their inner surface is characterized by low resistance to water flow.

Fire hose D-51 (k) with GR-50 (standard) and fire hose D-77 (t) with GR-80 (standard) are flexible pipes made of elastic material, which are used to deliver a solution for extinguishing a fire under pressure and cannot operate in suction mode – this distinguishes them from pressure-suction models.

Fire hose D-150 pressure hose assembled with the connecting nut GR-150 is used to supply water at a distance under pressure to the fire center. It is made of synthetic material, the outer layer is made of polyamide yarn, the inner layer is polyamide chloride.

Technical characteristics of the hoses: working pressure – 1.6 MPa, breaking pressure – 4.0 MPa, and hose length – 20 m.

Without fire hoses, the normal operation of emergency rescue teams during the elimination of flames is impossible.

For more information on the project implementation, see the following information messages.