Про закупівлю СГУ сигналів та автомобільних реєстраторів з GPS
19.11.2022

English below

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових, важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Для добровільних пожежних формувань було закуплено сигнали СГУ (10 штук) та автомобільні реєстратори з GPS (5 штук).

Сигнальні гучномовні установки (СГУ) призначені для встановлення на транспортні засоби спеціального призначення, зокрема на автомобілі пожежної охорони. Гучномовець є електроакустичним перетворювачем, який видає звукові хвилі у відкритий простір. Сигнали, які видає установка, є досить гучними. Електроживлення цієї сигнальної гучномовної мережі здійснюється від електричної мережі автомобіля.

За допомогою сигнальної гучномовної установки здійснюється передача звукових сигналів з інформацією для інших учасників дорожнього руху, наприклад, інших водіїв і автомобілістів, пішоходів тощо.

Призначення відеореєстратора – фіксація відеоінформації, при цьому на запису зазначається час і дата, за необхідності – координати. GPS-модуль дозволяє в режимі реального часу отримувати дані з супутників, отримуючи від них відомості не тільки про поточні координати, але і стежити за швидкістю переміщення і маршрутом. Все це буде відображатися на відео, підвищуючи його інформативність і гарантуючи додатковий захист.

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

 

 

 

 

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the procurement of GPS signals and car recorders with GPS

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is starting to implement the project “Creation of a public forest fire protection system in Ukraine” in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in the prevention of forest fires and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special means and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires. Signal loudspeakers (10 units) and car recorders with GPS (5 units) were purchased for the volunteer fire brigades.

Signal loudspeakers are designed to be installed on special-purpose vehicles, in particular on firefighting vehicles. The loudspeaker is an electroacoustic transducer that emits sound waves into open space. The signals emitted by the installation are quite loud. The power supply of this signal loudspeaker network is carried out from the electrical network of the car. With the help of the signal loudspeaker system, sound signals with information are transmitted to other road users, for example, other drivers and motorists, pedestrians, etc.

The purpose of the video recorder is to record video information, with the time and date, if necessary – coordinates. The GPS module allows you to receive data from satellites in real time, receiving from them information not only about the current coordinates, but also to monitor the speed and route. All this will be displayed on the video, increasing its information content and guaranteeing additional protection.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.