Проект щодо облаштування території навколо озера Небреж
15.09.2018

English below

Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз розробив Резюме до Проекту рішення щодо облаштування території навколо озера Небреж в межах ділянки, що належить забудовнику. Було застосовано комплексний ландшафтно-екологічний підхід для територіальної організації рекреаційної діяльності із максимальним використанням можливостей самої природи.

Мета та завдання проекту:

Створення комфортних екологічно безпечних умов та поліпшення якості життя мешканців житлового комплексу «Патріотика на озерах» і мікрорайону Осокорки. Задоволення диверсифікованих потреб людей під час дозвілля. Збереження природних умов у процесі створення рекреаційного комплексу в умовах розширення меж мегаполісу.

The Interregional Center for Scientific Research and Expertise has developed a Summary to the Draft Decision on the development of the area around Lake Nebrezh within the site owned by the developer. A comprehensive landscape and ecological approach was applied for the territorial organization of recreational activities with maximum use of the capabilities of nature itself.

Project goal and objectives:

To create comfortable and environmentally safe conditions and improve the quality of life of the residents of the residential complex Patriotika na Ozera and Osokorki neighborhood. Meeting the diversified needs of people during their leisure time. Preservation of natural conditions in the process of creating a recreational complex in the context of expanding the boundaries of the metropolis.