Пропозиції до місцевих органів влади щодо ліквідації та запобіганню утворення стихійних сміттєзвалищ
06.11.2021

Рекомендації розроблені групою експертів в рамках проекту «Громадська інвентаризація несанкціонованих сміттєзвалищ» як методична допомога органам місцевого самоврядування з метою забезпечення дотримання природоохоронного законодавства та максимального реагування на території ТГ, недопущення розміщення стихійних сміттєзвалищ, миттєвого вжиття заходів по виявленню та ліквідації безхазяйних відходів, проведення роз’яснювальних робіт серед населення.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (ст. 33 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») належить, зокрема, здійснення контролю: за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про відходи» обов’язки щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, здійснення контролю за діяльністю об’єктів поводження з відходами, складання й ведення реєстру об’єктів утворення відходів та видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами покладено на районні та обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Згідно ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» до повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища сільських, селищних, міських рад належать:

 • здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
 • здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 • здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;
 • розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

Алгоритм вирішення питань в частині поводження з відходами визначений вимогами статті 12 Закону України “Про відходи”.  Відповідно до вимог ст.ст. 12 та 21 Закону України «Про відходи», відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними.

Обов’язок із створення комісії, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня 1998року №1217, заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

Підставою для засідання комісії є: заяви  (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі комісія). Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

  У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до  місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів виявлені безхазяйні відходи беруться на облік. Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.

У разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, для подальшого реагування та притягнення винних осіб до відповідальності орган місцевого самоврядування подає до Державної екологічної інспекції області копію акта обстеження земельної ділянки за підписами членів комісії сільської ради з зазначенням площі порушених земель, картографічні матеріали та відомості про громадянина, яким  порушено вимоги екологічного законодавства(за наявності).

Відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів. До джерел утворення побутових відходів, стаття 1 цього ж Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові будинки, підприємства, установи, організації та земельні ділянки).

Згідно з ч.1 ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та   природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання.

Рекомендації щодо першочергових заходів з ліквідації та запобігання утворення стихійних сміттєзвалищ:

 • розробити/корегувати та затвердити Схему санітарного очищення територіальної громади;
 • розробити та затвердити Програму поводження з відходами територіальної громади до 2027 року;
 • здійснити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та їх рекультивацію в межах територіальної громади;
 • активізувати роботу з населенням, підприємцями, установами та організаціями стосовно заключення Договорів про надання послуг щодо поводження з побутовими відходами(послуг з вивезення побутових відходів);
 • провести консультації з відповідними структурами та фахівцями щодо впровадження системи роздільного збирання побутових відходів на території громади;
 • реалізувати інформаційно-просвітницьку програму «Чисте довкілля для нашої громади» в освітніх установах: дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних виховних закладах;
 • систематично поширювати інформацію щодо екологічно дружнього поводження з відходами через ЗМІ, соціальні мережі;
 • проводити агітаційно-роз’яснювальну, екологічно-просвітницьку та виховну роботу з населенням із залученням активістів громадських організацій щодо необхідності дотримання правил належного утримання територій населених пунктів, недопущення утворення несанкціонованих звалищ, впровадження роздільного збирання окремих компонентів відходів тощо;

Для довідки:

Ці матеріали розроблені у рамках проєкту «Громадська інвентаризація несанкціонованих сміттєзвалищ». який реалізується ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» та ГО «Молодь сходу України» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

 

#UNRPP #ВзаємодіяПлюс

UNDP Ukraine / ПРООН в Україні Взаємодія Плюс