Рекордно низький рівень води в Десні які причини та можливі наслідки
04.04.2020

English below

Цього року на Десні фіксують рекордно низький рівень води, найнижчий, щонайменше, за 120 років спостережень. За даними обласного центру з гідрометеорології, сьогодні він становить 144 сантиметри над нулем поста. Для порівняння, минулого року було 273 сантиметри.


Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз стурбовані цією ситуацією.


Ми пропонуємо заходи щодо реформування в управлінні водними ресурсами:
– формування нової водної політики в Україні на засадах Водної Рамкової директиви ЄС;
– перехід до інтегрованого управління водними ресурсами
– запровадження басейнового принципу у водокористуванні та збереженні водних об’єктів.
Члени ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування.

This year, the water level on the Desna River is at a record low, the lowest in at least 120 years of observations. According to the regional center for hydrometeorology, today it is 144 centimeters above the zero post. For comparison, last year it was 273 centimeters.
Experts from the Interregional Center for Scientific Research and Expertise are concerned about this situation.
We propose measures to reform water management:
– Formation of a new water policy in Ukraine based on the EU Water Framework Directive;
– transition to integrated water resources management
– introduction of the basin principle in water use and conservation.
The members of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise are actively applying various forms of work in this area, depending on the characteristics of water bodies in a particular area, the degree of anthropogenic impact on them, and environmental problems arising in the process of water use.