Історія

Етапи виникнення та становлення концепції збалансованого розвитку

 

 1. Червень, 1972 рік, Стокгольм, Швеція.

Першою віхою в історії становлення концепції збалансованого розвитку можна вважати Конференцію ООН з проблем навколишнього середовища, що відбулася в Стокгольмі у червні 1972 року. Саме на Стокгольмській конференції було вперше внесено до міжнародного порядку денного питання про взаємозв’язок між економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього середовища. За підсумками конференції було прийнято Декларацію Конференції ООН з проблем навколишнього середовища, яка містила 26 принципів і план дій з 109 пунктів. У принципах вперше було наведено перелік законів з природоохоронної діяльності на державному та міжурядовому рівнях. Конференція в Стокгольмі поклала початок розвитку природоохоронної політики на державному рівні, а також природоохоронного руху в світовому масштабі.

 1. Грудень, 1972 рік.

Була створена Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП, або United Nations Environmental Program  UNEP), яка залишається й сьогодні провідною установою у світі з проблем навколишнього середовища і представлена також і в Україні.

 1. Жовтень, 1982 рік.

На засіданні Генеральної асамблеї ООН було прийнято Всесвітню Хартію природи (The World Charter of Nature Defense»), в якій проголошується ряд принципів збереження природи, відповідно до яких будь-яка діяльність людини, що впливає на природу, має бути керованою і оціненою. У першому з принципів Хартії сказано: «Природу необхідно поважати і не порушувати її основні процеси».

 1. 1983-1987 рр.

У 1983 році Генеральна Асамблея ООН створила Міжнародну комісію з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР, або World Commission on Environment and Development WCED). Головою Комісії стає прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундтланд. До завдань Комісії входило розроблення основних принципів, показників збалансованого розвитку, а також глобальної еколого-економічної програми дій.

У 1987 році за результатами роботи Комісії Г. Х. Брундтланд була опублікована доповідь «Наше спільне майбутнє» («Our common future»), в якій і була представлена нова концепція збалансованого розвитку, як альтернатива розвитку, що базується на необмеженому економічному зростанні. У доповіді «Наше спільне майбутнє» було вперше точно визначено поняття збалансованого розвитку, що трактується як розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому не ставлячи під загрозу можливість задовольняти потреби майбутніх поколінь.

 1. 1992 рік, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Концепція збалансованого  розвитку була платформою для скликання Другої Конференції ООН з питань природного середовища та розвитку, яка мала назву «Саміт Землі». В результаті було прийнято п’ять підсумкових документів. Серед них особливе значення мають:

 • Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку.
 • Порядок денний на XXI століття.
 • Рамкова конвенція ООН щодо змін клімату.
 • Конвенція щодо збереження біологічного різноманіття.
 • Декларація щодо напряму розвитку, охорони та використання лісів.
 • Другим документом, прийнятим на Конференції в Ріо-де-Жанейро, став «Порядок денний на XXI століття» (Agenda 21), в якому кожній країні було рекомендовано розробити національну стратегію збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних заходів.

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку складається з 27 принципів, які спрямовані на визначення нового, справедливого, глобального партнерства завдяки створенню інших рівнів співробітництва між державами, ключовими секторами суспільства та громадянами. Ця декларація і сьогодні залишається ключовим документом у галузі природоохоронної діяльності та впровадження збалансованого розвитку.

«Порядок денний на XXI століття» (Agenda 21) рекомендує кожній країні розробити національну стратегію збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних заходів.

 1. 1997 рік, Нью-Йорк, США

Зустріч на вищому рівні (спеціальна сесія Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй) «Планета Земля» + 5 була присвячена огляду та оцінці реалізації Порядку денного на XXI століття.

Дві основні події, які відбулися у рамках спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Ріо+5»:

– «Ріо+5» Форум – 13–19 березня 1997 року (Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Цей Форум дав багатьом неурядовим організаціям можливість обговорити й вирішити, як питання впровадження збалансованого розвитку втілити з порядку денного у конкретні дії.

– П’ята сесія Комісії ООН зі збалансованого розвитку (КЗР) – 7–25 квітня 1997 року (Нью-Йорк, США). На цій зустрічі відбулися переговори керівників урядів щодо документів, які були прийняті під час Зустрічі на вищому рівні «Планета Земля» («Ріо+5»).

Текст підсумкового документа був погоджений на спеціальній сесії та містив висновок, який наголошував, що «глобальний стан навколишнього середовища продовжує погіршуватися … і серйозні екологічні проблеми, як і раніше, глибоко вбудовані в соціально-економічну структуру країн в усіх регіонах». Також було зазначено, що брати участь у розробленні та впровадженні стратегії збалансованого розвитку мають усі сектори суспільства. Сесія зобов’язала всі країни сформулювати і розробити до 2002 року національні стратегії збалансованого розвитку, що відображатимуть внесок і обов’язки всіх заінтересованих сторін.

 1. 2002 рік, Йоганнесбург, ПАР.

На Всесвітньому саміті ООН було представлено огляд десятирічного досвіду просування до збалансованого розвитку. За підсумками Йоганнесбурзького саміту було прийнято два документи: Йоганнесбурзька декларація зі збалансованого розвитку та План виконання рішень Порядку денного на XXI століття. Особливий пріоритет був наданий соціальним проблемам збалансованого розвитку: подоланню бідності, розвитку охорони здоров’я, особливо санітарії, забезпеченню чистою питною водою та ін. Значну увагу було приділено проблемі втрати біорізноманіття. На Йоганнесбурзькому саміті також обговорювали нові проблеми, про які не йшлося на Конференції в Ріо-де-Жанейро, серед яких – торгівля, глобалізація та фінансування збалансованого розвитку.

На зустрічі було прийнято два основні документи:

 • Йоганнесбурзька декларація зі збалансованого розвитку.
 • План виконання рішень з визначенням пріоритетів діяльності.

У декларації сформульовано основні завдання для досягнення збалансованого розвитку:

 • подолання бідності;
 • зміна моделей споживання;
 • охорона і раціональне використання природної ресурсної бази.
 1. 1992 рік, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

ООН зібрала уряди, міжнародні організації та основні групи для того, щоб спільно виробити ряд дієвих заходів, здатних знизити рівень бідності і одночасно сприяти створенню гідних робочих місць, чистої енергетики та раціональнішого і справедливого використання природних ресурсів.

Глави держав і урядів ухвалили підсумковий документ Конференції «Майбутнє, якого ми прагнемо», в якому була підтверджена прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому саміті зі збалансованого розвитку у 2002 році: курсу на збалансований  розвиток і забезпечення побудови економічно, соціально та екологічно збалансованого майбутнього для нашої планети, для нинішнього і майбутніх поколінь.

У підсумковому документі йдеться про розвиток «зеленої» економіки в контексті збалансованого розвитку і ліквідації бідності та про необхідність формування інституційних рамок такого розвитку.

У документі підтверджується необхідність подальшого просування ідеї збалансованого розвитку на всіх рівнях та інтеграції його економічної, соціальної та екологічної складових і врахування їхнього взаємозв’язку.

На Конференції було ухвалено рішення встановити всеосяжний і прозорий міжурядовий процес збалансованого розвитку, відкритий для всіх заінтересованих сторін.

Уряди підтвердили свою рішучість досягти мети 2020 року щодо «раціонального регулювання хімічних речовин протягом їхнього життєвого циклу і небезпечних відходів, що призведе до мінімізації негативного впливу на здоров’я людини і довкілля, як це викладено в Йоганнесбурзькому Плані виконання».

У розділі «Охорона здоров’я та народонаселення» уряди визнали, що «зменшення, серед іншого, забруднення повітря, води та хімічного забруднення приводить до позитивного впливу на здоров’я».

У розділі «Сільське господарство» уряди вирішили «збільшити збалансоване сільськогосподарське виробництво» і послалися на необхідність «заохочувати, зміцнювати і підтримувати більш збалансоване сільське господарство».

На Конференції поряд із загальними офіційними документами були проголошені добровільні зобов’язання. Понад 700 добровільних зобов’язань з боку груп громадянського суспільства, ділових кіл, уряду, університетів та інших учасників були оприлюднені на головній сторінці сайту «Ріо+20». Зокрема, Україну у розділі «Екологізація Освіти» Добровільних зобов’язань Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20» представляють Всеукраїнська екологічна ліга, Міжнародний інститут «Асоціація регіональних екологічних проблем» та Інститут екологічної економіки Гунда (США).

 1. 2015 рік, Нью-Йорк, США.

Під час ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 2015 року) відбувся Саміт зі сталого розвитку.

Основні теми для обговорення – Порядок денний «Період після 2015 року» і документ «Цілі сталого розвитку».

Основні елементи для Порядку денного: гідність, люди, процвітання, планета, справедливість і партнерство. Було визначено п’ять рушійних елементів: універсальність, інтеграція, права людини, рівність та розвиток. Новий Порядок денний передбачає до 2030 року викорінити злиденність і повсюдно сприяти економічному процвітанню, соціальному розвитку, охороні довкілля.

Комплексні, взаємопов’язані і неподільні 17 цілей сталого розвитку є цілями людства і демонструють всесвітній характер. Цілі та 169 проміжних завдань націлені на усунення основних системних перешкод на шляху до сталого розвитку, у тому числі нерівності, нестійкого споживання і виробництва, відсутності належної інфраструктури та гідної роботи.

Підсумкові документи: декларація, цілі сталого розвитку і цільові завдання, засоби здійснення та глобальне партнерство з метою сталого розвитку, наступні заходи та огляд здійснення.