Принципи

Інтенсивні темпи індустріалізації та урбанізації, технічний прогрес, глобалізація – все це спрощує життя, однак має негативні наслідки як для нас, так і для наступних поколінь. Це змусило людство замислитися над питанням збереження навколишнього середовища та соціальної відповідальності, та шукати шляхи поліпшення умов, або ж утримання ситуації на тому етапі, на якому вона перебуває зараз, та не допустити погіршення.

Сталий розвиток передбачає таке використання ресурсів, щоб ними могли скористатися і наступні покоління. Це означає, що для того, щоб залишити у спадок нашим поколінням чисту планету з відновлювальними ресурсами, теперішнє покоління має користуватися ними більш відповідально.

На Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.) було запропоновано наступне визначення сталого розвитку: «це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби».

Сталий розвиток має на меті привести життя людини та розвиток суспільства у відповідність до природних процесів, аби зберегти глобальний баланс і відвернути катастрофу.

У багатьох сталий розвиток асоціюється лише зі складовою природозбереження, однак ця концепція розглядає світ як цілісну систему, а тому кожна ланка в цій системі вимагає особливої уваги. Так, до комплексу сфер та проблем, які розглядаються в контексті визначення засад сталого розвитку, відносяться:

 • Економічний розвиток
 • Соціальна сфера
 • Екологія
 • Збереження мінерально-сировинної бази
 • Сталий розвиток промисловості
 • Транспорт
 • Сільське Господарство
 • Збереження земельних, водних, лісових ресурсів
 • Сталий розвиток морів та прибережних районів
 • Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
 • Сталий розвиток гірських районів
 • Забруднення атмосферного повітря
 • Сталий туризм
 • Переробка відходів
 • Освіта тощо

Сталий розвиток впроваджується на основі таких принципів:

 • Принцип взаємозалежності передбачає оцінку взаємозв’язку людини і природи на місцевому та глобальному рівнях.
 • Принцип різноманітності означає оцінку важливості природного і культурного розмаїття в нашому житті, економіки і добробуту.
 • Принцип вантажопідйомності передбачає визнання, що ресурси планети є вичерпаними, і наслідками некерованого і нестійкого зростання є збільшення масштабів зубожіння.
 • Права і обов’язки включають в себе розуміння важливості універсальних прав і визнання, що наші дії можуть мати наслідки для нинішнього і майбутніх поколінь.
 • Невизначеність і запобіжні заходи — це розуміння того, що наші дії можуть привести до непередбачених наслідків і заохочення до обережного підходу до добробуту нашої планети.