Цілі сталого розвитку: Україна. Результати національних консультацій
09.08.2016

У національних консультаціях взяли участь близько 300 представників урядових установ, агентств Організації Об’єднаних Націй в Україні, Національної академії наук України, громадськості та експертного середовища.
Під час національних консультацій обговорювалися 17 ЦСР за такими групами:
– Стале економічне зростання та зайнятість;
– Справедливий соціальний розвиток;
– Ефективне, підзвітне та всеохоплююче управління і справедливість для всіх; Екологічна рівновага та розбудова стійкості. Підсумки національних консультацій стануть основою для розроблення національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна».
Учасники працювали у робочих групах з метою адаптації глобальних завдань розвитку з урахуванням національної специфіки. У ході консультацій учасники заповнювали анкети, які містили запитання щодо релевантності цілей для країни та напрямів роботи для їх подальшої інтеграції у стратегічне планування. Аналіз результатів опитування (об роблено понад 130 анкет) відбиває експертну думку учасників консультацій. Далі наведено оброблені дані у графічному представленні.