Урок «Вода в природі»
30.11.2018

English below

Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз продовжують серію «зелених» уроків.Сьогодні, 30 листопада 2018 року, нашими гостями стали учні 4 класу гімназії №261 міста Києва. Не завадили мороз і вітерець, бо час на свіжому повітрі ми присвятили вивченню води в природі.

Дослідницький урок перетворився на цікавий діалог про значення води для існування нашої планети і людини як біологічного виду.

Школярі дізналися, чому потрібно раціонально використовувати питну воду, оберігати її запаси від забруднення. Нам вдалося поставити експеримент, в результаті якого діти наочно пересвідчилися в тому, що вода – основа існування життя на Землі.

Далі поговорили про зариблення, яке восени цього року відбулося на озері і стало справжнім святом для маленьких мешканців. Весною мальки виростуть і врятують озеро від заростання.

Наприкінці виконали активні руханки, взяли участь у конкурсах, за які отримали цікаві й змістовні призи.

The Interregional Center for Scientific Research and Expertise continues a series of “green” lessons. Today, November 30, 2018, our guests were 4th grade students of Kyiv Gymnasium #261. The frost and wind did not interfere with the lesson, as we spent time outdoors studying water in nature. The research lesson turned into an interesting dialog about the importance of water for the existence of our planet and humans as a species. The students learned why it is necessary to use drinking water rationally and protect its reserves from pollution. We managed to set up an experiment, as a result of which the children were visually convinced that water is the basis of life on Earth. Next, we talked about the stocking of fish that took place at the lake this fall and became a real holiday for the little inhabitants. In spring, the fry will grow up and save the lake from overgrowth.

In the end, they did active exercises and took part in competitions for which they received interesting and meaningful prizes.