Вплив кліматичної кризи на посилення пожежної небезпеки для лісів України
21.12.2022

English below

Найважливіші чинники, що сприяють виникненню і поширенню пожеж – це температура повітря та ґрунту, вологість повітря, кількість опадів, швидкість вітру. На основі цих характеристик обчислюються показники пожежонебезпеки, визначається клас і ступінь пожежної небезпеки. На кількість пожеж та їх площу також суттєво впливає повторюваність та інтенсивність гроз, максимальна тривалість спекотного і бездощового періодів, тривалість та інтенсивність атмосферних посух. Збільшенню пожежної небезпеки сприяють і шквали, смерчі, налипання мокрого снігу, льодяний дощ, які, пошкоджуючи лісові масиви, створюють умови для швидкого поширення пожеж.

Упродовж останніх десятирічь метеорологічні умови суттєво змінюються. В Україні одним з головних проявів регіональних кліматичних змін на тлі глобальних процесів потепління є істотне підвищення температури повітря, зміна термічного режиму та структури опадів, збільшення кількості небезпечних метеорологічних явищ та екстремальних погодних умов. Суттєве підвищення температури повітря зумовило збільшення тривалості теплого періоду, періоду вегетації, кількості спекотних днів та максимальної тривалості періоду зі спекою.

Ці зміни супроводжуються збільшенням тривалості бездощового періоду, зменшенням кількості днів з опадами і призводять до зростання посушливості та загрози виникнення пожеж на значній території України. У багатьох регіонах країни відзначається стійка тенденція до підвищення повторюваності числа днів з високою та надзвичайно високою пожежною небезпекою. З початку повномасштабного вторгнення росії екосистеми України зазнають нищівного впливу, зокрема, значно зросла кількість та інтенсивність лісових пожеж внаслідок ведення військових дій.

The impact of the climate crisis on the growing fire danger for Ukrainian forests

The most important factors contributing to the occurrence and spread of fires are air and soil temperature, humidity, precipitation, and wind speed. Based on these characteristics, fire hazard indicators are calculated, and the class and degree of fire hazard is determined. The number of fires and their area are also significantly affected by the frequency and intensity of thunderstorms, the maximum duration of hot and dry periods, and the duration and intensity of atmospheric droughts. Squalls, tornadoes, sleet, and freezing rain also contribute to the increase in fire danger, damaging forests and creating conditions for the rapid spread of fires.

Meteorological conditions have been changing significantly in recent decades. In Ukraine, one of the main manifestations of regional climate change amid global warming is a significant increase in air temperature, changes in the thermal regime and precipitation patterns, and an increase in the number of dangerous meteorological phenomena and extreme weather conditions. The significant increase in air temperature has led to an increase in the duration of the warm period, the growing season, the number of hot days, and the maximum duration of the heat wave period.

These changes are accompanied by an increase in the duration of the dry season, a decrease in the number of days with precipitation, and lead to increased aridity and the threat of fires in a large part of Ukraine. In many regions of the country, there is a steady trend towards an increase in the frequency of days with high and extremely high fire hazard. Since the beginning of Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s ecosystems have been devastated, in particular, the number and intensity of forest fires as a result of military operations has increased significantly.