Всесвітній день водно-болотних угідь (World wetlands day)
02.02.2021

2 лютого 1971 року у м. Рамсар (Іран) була підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення. Вона стала першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів. Дату її підписання, у 1997 році оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь.


Водно-болотні угіддя – райони боліт, фенів, торф’яних угідь або водойм – природних або штучних, постійних чи тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів, а водоплавними вважають птахів, що екологічно пов’язані з водно-болотними угіддями (стаття 1 Конвенції). Впродовж років ця природоохоронна ідея розвивалася, доповнювалася і сьогодні вона декларує збереження і раціональне використання ветландів шляхом здійснення місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці як засобу досягнення збалансованого розвитку світу.
2021 році Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему року «Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні» для привернення уваги людства до проблем, пов’язаних з використанням прісної води і ролі водно-болотних угідь у накопиченні, очищенні та постачанні чистої води для потреб людини і природи.


Рамсарська конвенція закликає звернути увагу на зростаючу кризу прісної води у всьому світі і наголошує на необхідності впровадження ефективних методів збереження і охорони прісних вод і належного доступу до чистої води, відповідального ставлення до природних ресурсів загалом і водно-болотних угідь зокрема.
Статистичні дані показують, існування більш ніж мільярда людей залежать від водно-болотних угідь! Основними напрямками використання водно-болотних угідь є рибальство та аквакультура, туризм та рекреація, транспортування людей та товарів річковим та морським транспортом, водозабезпечення тощо. 64% водно-болотних угідь світу зникли з 1900 року, а популяції прісноводних видів тварин і рослин з 1970 до 2010 року зменшилися на 76%. Водно-болотні угіддя, які все ще існують, часто знаходять в настільки деградованому стані, що популяції риб і рослин та просто ділянки дикої природи водно-болотних угідь стрімко зменшуються. Тому люди, які безпосередньо залежать від використання цих природних ресурсів, страждають найбільше.
Реалізація на практиці пріоритетів в напрямку збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни. Приєднавшись до цієї роботи, Ви зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для нашого майбутнього водно-болотних угідь!