Захисний одяг для добровільних пожежних загонів
30.10.2022

English below

У рамках реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» було здійснено закупівлю захисного одягу (костюми для пожежних, пожежні чоботи, вогнетривкі шоломи та рукавиці), для добровільних пожежних загонів цільових громад. Цей проєкт реалізує Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Cпеціальний захисний костюм пожежного використовується як засіб індивідуального захисту людини під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. Костюми були придбані для у кількості 20 штук синього кольору.

Захисний костюм пожежника складається з куртки та напівкомбінезону. Конструкцією костюму пожежника передбачено можливість регулювання розміру напівкомбінезона та припасування його до фігури за рахунок наявності спеціальних елементів. Конструкція штанів або напівкомбінезона забезпечує можливість одягання виробу без знімання захисного взуття та має накладки в ділянці колін. Конструкцією костюма передбачено закріплення на куртку та напівкомбінезон сигнальних смуг у комбінації світловідбивного та флуоресцентного матеріалів.

Для покращення експлуатаційних властивостей костюму були використані додаткові матеріали:

– сигнальні смуги;

– застібки-блискавки з системою екстреного відкривання;

– текстильні застібки тощо.

Було придбано 20 шоломів. Шоломи призначені для захисту пожежників і рятувальників від ударів, променевої енергії і води при проведенні аварійно-рятувальних робіт та локалізації пожеж. Матеріали, які використані при виготовленні шолома, нетоксичні, а деталі, що безпосередньо стикаються зі шкірою голови, не викликають патологічних змін і стійкі до дії дезинфікуючих засобів. Посадка шолому забезпечується системою, що дає можливість правильно розташувати його на голові і зменшує навантаження на голову.

Шолом оснащується прозорим лицьовим щитком для захисту обличчя. Конструкція лицьового щитка виключає його мимовільне від’єднання від оболонки шолома і дає можливість регулювати його положення однією рукою при одягненому шоломі. Щиток в опущеному положенні повністю захищає обличчя пожежного або рятувальника і забезпечує гарну видимість. Пелерина виготовлена з тканини з вогнестійкими властивостями. Шолом не обмежує чутливості при експлуатації.

 

Захисний шолом

Також було закуплено пожежний підшоломник у кількості 20 шт чорного кольору. Підшоломники дуже легкі, пропорційні, щільно заповнюють простір між плечима і шоломом.

При гасінні пожеж важливо подбати про захист рук від опіків. Для цього було закуплено 20 пар вогнетривких рукавиць, які мають термостійкі, водонепроникні властивості, а також стійкість до порізів, розривів і стирання.

Вогнетривкі рукавиці

Важливо подбати про захист ніг від впливу вогню та порізів, саме такий захист забезпечують пожежні чоботи.

Чоботи для пожежних оснащені:

– сталевим ударостійким підноском (для захисту пальців від падіння важких предметів);

– сталевою устілкою в підошві (для захисту ступні ніг від проколів);

– антистатичною підошвою з неслизьким протектором.

арактерними особливостями цих чобіт для пожежних є стійкість до впливу масел, бензинів, кислот, вони не підтримують горіння після впливу відкритого полум’я.

Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

Protective clothing for volunteer fire brigades

Within the framework of the project “Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine”, protective clothing (fire suits, fire boots, fireproof helmets and gloves) was purchased for voluntary fire brigades of target communities. This project is implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

The special firefighter protective suit is used as a means of personal protection during firefighting and fire rescue operations. The suits were purchased in the amount of 20 pieces of blue color.

The firefighter’s protective suit consists of a jacket and overalls. The design of the firefighter’s suit provides for the possibility of adjusting the size of the coveralls and fitting it to the figure due to the presence of special elements. The design of trousers or overalls provides the ability to wear the product without removing protective shoes and has pads in the knee area. The design of the suit provides for the fixing of signal stripes on the jacket and overalls in a combination of reflective and fluorescent materials.

Additional materials were used to improve the performance properties of the suit:

– signal stripes;

– zippers with emergency opening system;

– textile fasteners, etc.

20 helmets were purchased. The helmets are designed to protect firefighters and rescuers from impacts, radiant energy and water during rescue operations and firefighting. The materials used in the manufacture of the helmet are non-toxic, and the parts that come into direct contact with the scalp do not cause pathological changes and are resistant to disinfectants. The helmet fit is provided by a system that makes it possible to correctly position it on the head and reduces the load on the head.

The helmet is equipped with a transparent face shield to protect the face. The design of the face shield eliminates its spontaneous detachment from the helmet shell and makes it possible to adjust its position with one hand while wearing the helmet. The shield in the lowered position fully protects the face of a firefighter or rescuer and provides good visibility. The cape is made of fabric with fire-resistant properties. The helmet does not limit sensitivity during operation.

Also, 20 black fire helmets were purchased. The helmets are very light, proportional, tightly fill the space between the shoulders and the helmet.

When extinguishing fires, it is important to take care of protecting hands from burns. For this purpose, 20 pairs of fireproof gloves were purchased, which have heat-resistant, waterproof properties, as well as resistance to cuts, tears and abrasion.

It is important to take care of protecting the feet from fire and cuts, and this is the protection provided by fire boots.

Boots for firefighters are equipped with:

– steel impact-resistant tray (to protect fingers from falling heavy objects);

– steel insole in the sole (to protect the foot from punctures);

– antistatic sole with non-slip tread.

he characteristic features of these boots for firefighters are resistance to oils, gasoline, acids, they do not support combustion after exposure to open flames.

For more information on the implementation of the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine”, please see the following information messages.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні

#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League

#United_States_Forest_Service_International_Programs

#CPAM

#usfs