Сталий розвиток

Сталий розвитоктакий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.

 

Цілі сталого розвитку 

Ціль 1. Подолати бідність в усіх її проявах у всьому світі

Ціль 2. Подолати голод, досягти продовольчої безпеки і поліпшити харчування та сприяти збалансованому розвитку сільського господарства

Ціль 3. Забезпечити здоровий спосіб життя та сприяти добробуту для всіх, незалежно від віку

Ціль 4. Забезпечити для всіх інклюзивну освіту, рівноправний доступ до якісної освіти та сприяти можливості навчатися протягом усього життя

Ціль 5. Досягти гендерної рівності шляхом розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчат

Ціль 6. Забезпечити доступність і збалансоване використання водних ресурсів і послуги у сфері санітарії для всіх

Ціль 7. Забезпечити для всіх доступ до недорогих, надійних, збалансованих і сучасних джерел енергії

Ціль 8. Сприяти тривалому, інклюзивному та збалансованому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх

Ціль 9. Створити життєстійку інфраструктуру, сприяти інклюзивній і збалансованій індустріалізації та заохочувати інновації

Ціль 10. Зменшити нерівність всередині країн і між ними

Ціль 11. Зробити міста і населені пункти інклюзивними, безпечними, життєстійкими та збалансованими

Ціль 12. Забезпечити впровадження моделей збалансованого споживання та виробництва

Ціль 13. Вжити термінових заходів для боротьби зі змінами клімату та їхніми наслідками

Ціль 14. Забезпечити збереження та збалансоване використання океанів, морів і морських ресурсів для збалансованого розвитку

Ціль 15. Забезпечити захист і відновлення наземних екосистем і сприяти їх збалансованому використанню; здійснювати збалансоване управління лісами; боротися з опустелюванням; припинити процес деградації земель і розпочати їх відновлення та зупинити втрати біорізноманіття

Ціль 16. Сприяти формуванню мирних та інклюзивних суспільств для збалансованого розвитку, забезпечити всім доступ до правосуддя і створити ефективні підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях

Ціль 17. Зміцнити засоби впровадження та активізувати Глобальне партнерство для реалізації цілей збалансованого розвитку