На Миколаївщині створено три нові природоохоронні зони
11.03.2023

1. “Балка Зарубіна” (18 га, Ольшанська селищна територіальна громада). Територія репрезентує перехідні ценокомплекси між псамофітною та справжньою степовою рослинністю. Тут зустрічаються раритетні види флори з Червоної книги України: сон лучний , ковила дніпровська, ковила волосиста. Популяція сну лучного нараховує кілька сотен рослин і є найбільшою у пониззях басейну р. Південний Буг. Також в межах урочища поширена юринея волошковидна – вид, що охороняється Резолюцією 6 Бернської конвенції.

2. “Каталинський” (160 га, ДП “Очаківське лісове господарство”, Куцурубська та Радсадівська сільські територіальні громади). Тут зберігаються степові оселища на схилах правого берега Бузького лиману. Переважна більшість території проектованого заказника зайнята оселищем типу Е1.2, що занесене до Резолюції 4 Бернської конвенції. Навесні тут цвітуть півники карликові та різні види ковили. Також в мерах заказника розташоване городище Ольвійського простору римського періоду Козирка-I. У майбутньому заказник є перспективним для включення в проектований регіональний ландшафтний парк “Ольвійська хора”.

3. “Сухобалківський” (108 га, Прибужанівська сільська територіальна громада).Заказник було створено за ініціативи громади з метою збереження пасовищ. Переважна більшість території проектованого заказника зайнята оселищем типу Е1.2, що занесене до Резолюції 4 Бернської конвенції. Тут зростають види, що особливо охороняються: ковила Лессінга, ковила волосиста, горицвіт волзький, шафран сітчастий, астрагал шерстистоквітковий, які занесені до Червоної книги України.

Ділянки в межах заказника є останніми, що вдалося зберегти в межах балки Сухої, де ще донедавна було понад 1 000 га степів.

Усі новостворені заказники мають міжнародний охоронний статус, оскільки входять до Смарагдової мережі.

Цим рішенням площу природно-заповідного фонду Миколаївської області збільшено на 287.45 га, що збільшує відсоток заповідності області та, найголовніше, дозволить зберегти цінні степові території.