Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни. Збірник тез науково-практичної конференції в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», 26 листопада 2015 р. Харків. Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр» 2015
11.08.2016

PDF: Українською