Засідання робочої групи зі збереження річки Рось
28.02.2023

English below

28 лютого 2023 року відбулося засідання робочої групи з підготовки плану дій щодо відновлення та збереження річки рось, яка була створена корсунь-шевченківською міською радою у зв’язку з петицію, яку підписали 25 тисяч небайдужих громадян.
У засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, експерти ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз», громадськості, депутати різних рівнів представництва та науковці.

Необхідно здійснити цілий комплекс першочергових заходів: перевірити виконання водокористувачами у басейні р. Рось умов надання дозволів на спеціальне водокористування щодо забору води та скиду забруднених стоків. Треба визначити найкритичніші ділянки забруднення. Очисні споруди не функціонують належним чином, це викликає біологічне забруднення вод росі. Гідроелектростанції на середніх та малих річках України негативно впливають на гідрологічний стан річок, і р. Рось – яскравий приклад. Практика щодо демонтажу малих ГЕС широко поширена у всьому світі.

On February 28, 2023, a meeting of the working group on the preparation of an action plan for the restoration and preservation of the Ros River was held, which was created by the Korsun-Shevchenko City Council in response to a petition signed by 25,000 concerned citizens.
The meeting was attended by representatives of state authorities, local governments, experts from the Interregional Center for Scientific Research and Expertise, the public, deputies of various levels of representation, and scientists.
It is necessary to implement a whole set of priority measures: to check the implementation of water use
measures: to check whether water users in the Ros River basin are complying with the conditions of special water use permits for water intake and discharge of polluted wastewater. The most critical areas of pollution need to be identified. Wastewater treatment plants are not functioning properly, causing biological pollution of the Ros River. Hydropower plants on medium and small rivers in Ukraine have a negative impact on the hydrological state of rivers, and the Ros River is a prime example. The practice of dismantling small hydropower plants is widespread around the world.