Мультимедіa / Публікації

11.08.2016
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів. Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», Київ, 2016.
06.07.2016
Світоглядні витоки і методологічні засади наукового та інноваційного забезпечення створення екостійкого суспільства. Р.В. Заєць
06.07.2016
Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах сталого розвитку. О.А. Воробйова
06.07.2016
Досягнення об’єктивних узагальнюючих оцінок рівня сталого розвитку країни завдяки імплементації індикатора істинного прогресу в систему державного статистичного обліку. О.О. Веклич
06.07.2016
Здорове населення як основна передумова збалансованого розвитку країни. О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Н.В. Брезіцька, Е.М.Омельченко, Т.М. Поканевич
06.07.2016
Вплив генетично змінених організмів на навколишнє середовище. Ангурець О.В.
06.07.2016
До проблеми збалансованого аграрного виробництва. О. В. Шерстобоєва, В. В. Герман
06.07.2016
Екологічні інновації як фактор збалансованого природокористування. Р.П.Параняк, М.В.Черевко.
06.07.2016
Біобезпека – нагальна потреба сучасного розвитку людства і справа молодих вчених. Остапенко А.Д.
06.07.2016
Збалансований (сталий) розвиток України на регіональному рівні. Немченко Н. В.